Terminale płatnicze rozliczane w walucie obcej

Otrzymuj płatności w innej walucie niż PLN

Usługa skierowana do firm, dla których kluczowe jest pobieranie płatności w walucie zagranicznej, jako walucie rozliczeniowej terminala. Euro, USD oraz wiele innych walut, mogą stać się walutą podstawową na jakiej pracuje terminal. W takim rozwiązaniu sprzedawca wprowadza na terminal wartości dla waluty obcej. Płatności są rozliczane na nastęny dzień, przelewem na konto walutowe. Rozwiązanie jest idealne dla firm, którym zależy aby ich klient był obsłużony w swojej rodzimej walucie. Współpracujemy z firmami prowadzącymi działalność za granicą. Uwaga: jeden terminal może pacować na jednej walucie rozliczeniowej.

Jak rozpocząć współpracę? Zadzwoń: 691 837 600