Preautoryzcja, MO/TO

Specjalne usługi dla branży hoteleraskiej oraz wypożyczalni samochodów

Preautoryzacja
Operacja na terminalu płatniczym, polegająca na możliwości czasowego zablokowania – na poczet późniejszych płatności – środków na rachunku klienta, posiadającego kartę kredytową lub wybraną kartę debetową. Preautoryzacja wykorzystywana jest często w hotelach i wypożyczalniach samochodów. Ma na zabezpieczenie środków na koncie klienta, np. na wypadek jego rezygnacji z usługi. Preautoryzacja to zarezerwowanie środków na koncie klienta wykonywane w momencie meldunku gościa hotelowego lub przed wynajmem samochodu w przypadku wypożyczalni samochodów. Preautoryzacja nie wymaga fizycznej obecności karty, może być przeprowadzona na podstawie udostępnionych danych karty. Operacja ta polega na zablokowaniu środków na rachunku karty, na okres maksymalnie 7 dni (14 dni dla kart Mastercard). Dla hotelu stanowi ona gwarancję otrzymania zapłaty w razie rezygnacji gościa z pobytu lub w razie anulacji po przekroczeniu terminu bezkosztowej anulacji. Środki nie są ściągane z konta karty, a jedynie zablokowane, bądź do czasu faktycznej zapłaty bądź unieważnienia lub wygaśnięcia preautoryzacji. Preautoryzacja przy pomocy karty kredytowej nie oznacza transakcji, ułatwia jedynie rezerwację w hotelu, końcowy rachunek można rozliczyć już inną kartą płatniczą. W takim przypadku preautoryzacja zostanie unieważniona po dokonaniu zapłaty inną kartą, a gość otrzyma wydruk z terminala potwierdzający unieważnienie preautoryzacji. W przypadku wypożyczenia samochodu, preautoryzacja stanowi zabezpieczenie i określa odpowiedzialność kierowcy w razie zdarzeń, w których konieczna jest wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Jest to kwota blokowana na koncie do chwili oddania samochodu. Kwota zablokowana na koncie pozwala również przedłużyć wynajem bez konieczności przyjazdu do wypożyczalni. Usługa preautoryzacji zwyczajowo zarezerwowana jest dla hoteli, wypożyczalni samochodów i biur podróży, ostatnio jednak starają się o udostępnienie jej w systemie terminala inne firmy, np. restauracje organizujące na zamówienie duże przyjęcia. Właściciel restauracji chce uzyskać w ten sposób gwarancję zwrotu poniesionych kosztów.

MO/TO (Mail Order/Telephone Order)
Operacja na terminalu płatniczym, mająca na celu pobranie płatności z karty, na podstawie jej numeru i daty ważności. Pobranie zleca płacący, wyrażając zgodę na takie obciążenie. Transakcje MO/TO są transakcjami podwyższonego ryzyka wystąpieniem reklamacji Charge Back. Stosowanie tego typu pobrań płatności wymaga od akceptanta wprowadzenia odpowiednich procedur, gwarantujących bezpieczeństwo dla posiadaczy kart, jak i dla przedsiębiorcy.

Terminal Wirtualny poprzez bramkę Internetową
Uzupłenieniem usługi MO/TO działającej na terminalu, może być Wirtualny terminal online poprzez WWW. Dział rezerwacji w hotelu, może realizować płatności bez terminala, poprzez dostęp do bramki Internetowej, z modułem do pobierania płatności. Dodatkową zaletą rozwiązania jest możliwość generowania płatności typu "pay per link". Sprzedawca, np. hotel, może wysłać do klienta link z odnośnikiem do strony Internetowej, na której klient będzie mógł dokonać płatności.


Zadzwoń: 691 837 600